e-Fatura Nedir?

DEMOSOFT tarafından / 14 Ocak 2017 / Kategori MUHASEBE
e-Fatura Nedir?

e-Fatura, adından da anlaşılacağı üzere elektronik ortamda hazırlanmış bir fatura türüdür. e-Fatura, belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez 
bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. Kağıda basılan klasik faturalara göre bazı ayrıcalıklarının olmasına karşın kağıt fatura ile aynı hukuki özelliklere sahiptir. İleride tüm firmalarda zorunlu hale getirilmesi düşünülen e-faturalar şimdilik her firma için zorunlu değil. 

 

e-Fatura kimler için zorunlu?

2015 hesap döneminde brüt satış hasılatı 10 Milyon TL olan mükellefler 01.01.2017 tarihinden itibaren 2016 ve takip eden yıllarda 10 Milyon brüt satış hasılatını sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap  döneminin başından itibaren elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. (Örnek: mükellef 2015 yılında 10 milyon hasılat  yapmışsa, 2017 yılında, mükellef 2016 yılında 10 milyona ulaşmışsa 2018 yılında e-defter ve e-faturaya geçecektir. )

 

Fatura gönderdiğim (gerçek ya da tüzel) kişinin de elektronik fatura kullanıcısı olması gerekiyor mu?

Hayır. Siz elektronik faturanızı düzenler karşınızdakine gönderirsiniz. Fatura karşı tarafa e-Arşiv olarak gider ve mali değeri vardır.  Aynen telekom şirketlerinin son kullanıcıya gönderdikleri faturalar gibi. 

 

e-Faturaları nasıl arşivleyeceğim?

E-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları efaturaları, üzerinde Mali Mühür veya elektronik imza ile kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.

Eğer Sysmond Ticari Yazılımlar kullanıcısı iseniz e-faturalarınızı saklama derdiyle uğraşmaz, faturalarınızı istediğiniz zaman indirebilir, görüntüleyebilirsiniz.

Sysmond Ticari Yazılımlar e-fatura ve e-defter için hızlı ve kolay entegrasyon seçeneği sunar.. 

e-Fatura süreçleri aşağıdaki resimdeki gibi işler.

 

e-Faturaya geçmenin avantajları nelerdir?

- Fatura maliyetlerinizi 10'da 1 e düşürür.
- Basılı fatura ortalama 7-8 güne ihtiyaç duyarken e-fatura 30 saniyede hazırlanır.
- Kağıt fatura kullanımı sırasında harcanan işgücü 6’da 1’e düşecek
- Faturayı arşivlemek için yer ayırmaktan, saklama zorluklarından ve masraflarından kurtulursunuz. Hem de faturalarınız uzun yıllar güvenle saklanır
- Müşteriler ile kurum arasındaki uyuşmazlıklar azalır. Yanlış bilgiyi düzeltmek daha kolay ve daha az maliyetli olur.
- E-Fatura, süreçleri kısaltır, nakit akışını hızlandırır.
- Kağıt kullanımının azalması nedeniyle ağaçlarımız kurtulacak ve ülkemizin doğal kaynaklarına katkıda bulunacaksınız.
- GİB’in istediği standartları destekler, genişleyebilir (e-defter vb.)

 

E-Fatura zorunluluk kapsamında olup belirlenen tarihten itibaren fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere uygulanan yaptırım ne olacaktır?

Zorunluluk kapsamında olup e-Fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanunu’nun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

 

e-Fatura uygulamasından yararlanmak için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

 

Zorunluluk kapsamındaki mükelleflerden değilim e-defter kullanmak istiyorum e-fatura uygulamasını kulllanmak zorunda mıyım?

2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre e-Defter uygulamasına geçmek isteyen mükellefler için e-fatura kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

YUKARI