Stok nedir?

DEMOSOFT tarafından / 03 Ağustos 2016 / Kategori MUHASEBE
Stok nedir?

Stok, bir firmanın ortaya çıkabilecek ani ihtiyaçları karşılamak ve üretimin kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlamak amacıyla her an el altında bulundurduğu mamul mal, ham madde ve ara mallardır. Bir imalatçı firma, stokta yalnız imal ettiği ve satışa hazır durumdaki malları değil, üretim ve dağıtım için gerekli olan çeşitli malzemeler, ham maddeler, araç - gereç, v.s. de bulundurur. Stok bulundurmak pahalı bir yatırım şeklidir. Çünkü firma her şeyden önce nakit sermayesini bu stoklara bağlamış olur. Bazan satışlarda öngörülmeyen düşüşler dolayısıyla stoklarda aşın birikmeler ortaya çıkabilir. Bu durumda stoklardaki aşırı birikme önleninceye kadar üretim yavaşlatılır veya yeni satmalımlar durdurulur. Stok tutmanın maliyetini en aza indirebilmek için firmalar, ileri işletmecilik tekniklerini kullanarak tutmaları gereken minimum stok düzeyini belirlemeye çalışırlar. Ham madde teminindeki güçlükler ve piyasadaki belirsizlikler işletmeleri normalden yüksek hacimlerde stok bulundurmaya zorlayabilir.

Stok Bulundurmanın faydaları?

Stok bulundurmanın yararları, işletmenin faaliyette bulunduğu alana göre değişir. Üretici bir işletme için stokların sağlayacağı yararların, bir pazarlama işletmesi için aynı önemi taşımayacağı açıktır. Bununla birlikte arz-talep arasında bir uyum sağlanması ve yok satmanın önlenmesi, bütün işletmeler için geçerli olabilecek yararlardır.

İşletmeler, genelde arzın yetersiz olduğu durumlarda stoktan satış yaparak talebi karşılarlar. Bu şekilde talebin sürekli karşılanması, işletmenin müşteriler nezdinde prestijini arttırır. Cevap verilememesinin ise pek çok sakıncası vardır. Her şeyden önce işletme, karşılanamayan talepten elde edeceği karı kaçırır. İşletmeye olan güvenin sarsılması, işletmenin prestijinin azalması, gelecekteki satışları da olumsuz yönde etkiler. Bu şekilde işletme stok bulundurmakla bu tür sakıncalarla karşılaşmaz.

Üretim süresinden sonra ki arz-talep uyumsuzluğunun giderilmesinde olduğu gibi, üretim sürecinden önceki arz-talep uyumsuzluğunun giderilmesinde de stoklardan yaralanabilir. İşletmenin istikrarlı bir üretim temposunu sürdürebilmesi, girdilerin sağlandığı arz kaynakları istikrarlı değil ise, sürekli üretimin sağlanabilmesi için bunların stoklanması gerekecektir. Aksi taktirde stok yetersizliği nedeniyle üretimin kısılması veya durması söz konusu olabilir ve bunun sonucu iş gücü ve makineler atıl kalabilir. Bu da işletmenin büyük zararlara uğramasına yol açabilir.

Görüldüğü gibi stoklar, işletmenin sürekli ve sabit bir üretim temposu ile faaliyette bulunmasına olanak vermektedir. Bu ise istihdam seviyesinde de istikrar sağlanmasını olanaklı kılar. Yeterli personelin bulunması ve eğitimin oldukça pahalı olması dolayısıyla, kalifiye iş gücünün işletmede kalmasında büyük yarar vardır ve bu nacak istikrarlı bir istihdam seviyesi ile gerçekleşebilir.

Üretim süreci içinde stoklar, hammadde ile başlayan ve birçok işlemden geçerek mamul mal haline gelirken, çeşitli aşamalar arasında işlemleri birbirinden bağımsızlaştırma işlevini yerine getirirken, bu işlemlerin düşük maliyetlerle yapılmasına olanak sağlar.

Pazarlama işletmelerinin yer ve zaman faydaları yaratmalarını sağlayan unsur, yine stoklardır. Tüketicilere ihtiyaçları olduğu anda istedikleri malları sağlamak, pazarlama işletmelerinin temel görevidir. Tüketicilerin ne zaman talep edeceği kesinlikle belirli olmayan malların stokta bulundurulması ile söz konusu faydalar sağlanabilir.

Stoklarınızı elbette takip edebilmeniz içinde stok takip programı kullanmanız gerekmektedir. Demosoft firmasının satışa sunduğu stok takip programları ile kolayca tüm mamullerinizi her an her yerden takip edebilirsiniz.

Bursada bulunan bir yazılım firması olan Demosoft yazılım firmasının satışa sunmuş olduğu Sysmond Finans Pro yazılımı ile detaylı stok kartları hazırlayabilir, istenilen sayıda depo tanımlayabilir, giriş çıkış işlemlerini yürütebilir, tüm barkod işlemlerini yürütebilir ve daha birçok işlemi Sysmond Finans Pro yazılımı ile gerçekleştirebilirsiniz.

YUKARI